Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Byske älvdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byske älvdal 1111 13,4% 28,7% 23,0% 34,8% 6,8% 50,0% 50,0%   0,8%
Summa 1111 13,4% 28,7% 23,0% 34,8% 6,8% 50,0% 50,0% 0,8%

http://www.val.se