Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ersmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ersmark 766 13,3% 33,9% 32,1% 20,6% 5,1% 51,0% 49,0%   0,4%
Summa 766 13,3% 33,9% 32,1% 20,6% 5,1% 51,0% 49,0% 0,4%

http://www.val.se