Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sunnanå Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnanå Östra 1317 20,7% 27,8% 24,0% 27,5% 6,5% 48,1% 51,9%   0,8%
Summa 1317 20,7% 27,8% 24,0% 27,5% 6,5% 48,1% 51,9% 0,8%

http://www.val.se