Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sunnanå Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnanå Västra 1370 16,3% 39,3% 25,8% 18,6% 8,6% 50,1% 49,9%   0,4%
Summa 1370 16,3% 39,3% 25,8% 18,6% 8,6% 50,1% 49,9% 0,4%

http://www.val.se