Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stackgrönnan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stackgrönnan 861 15,6% 41,2% 25,3% 17,9% 8,6% 53,1% 46,9%   1,0%
Summa 861 15,6% 41,2% 25,3% 17,9% 8,6% 53,1% 46,9% 1,0%

http://www.val.se