Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Medle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Medle 830 13,3% 38,1% 27,5% 21,2% 7,0% 50,6% 49,4%   0,2%
Summa 830 13,3% 38,1% 27,5% 21,2% 7,0% 50,6% 49,4% 0,2%

http://www.val.se