Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Klemensnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klemensnäs 1637 16,9% 35,6% 25,3% 22,2% 9,5% 50,8% 49,2%   0,4%
Summa 1637 16,9% 35,6% 25,3% 22,2% 9,5% 50,8% 49,2% 0,4%

http://www.val.se