Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Moröhöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Moröhöjden 1057 23,5% 23,7% 22,3% 30,5% 4,0% 51,0% 49,0%   0,5%
Summa 1057 23,5% 23,7% 22,3% 30,5% 4,0% 51,0% 49,0% 0,5%

http://www.val.se