Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Getberget-Älvsbacka Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Getberget-Älvsbacka Ö 1848 22,6% 36,0% 19,3% 22,0% 7,5% 50,6% 49,4%   0,5%
Summa 1848 22,6% 36,0% 19,3% 22,0% 7,5% 50,6% 49,4% 0,5%

http://www.val.se