Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvsbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsbacka 1480 22,4% 24,7% 23,8% 29,1% 7,4% 48,0% 52,0%   1,2%
Summa 1480 22,4% 24,7% 23,8% 29,1% 7,4% 48,0% 52,0% 1,2%

http://www.val.se