Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skellefteå C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skellefteå C 1162 17,1% 17,4% 22,1% 43,4% 5,7% 44,4% 55,6%   3,4%
Summa 1162 17,1% 17,4% 22,1% 43,4% 5,7% 44,4% 55,6% 3,4%

http://www.val.se