Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm 1353 19,8% 28,2% 22,2% 29,9% 9,2% 45,8% 54,2%   1,0%
Summa 1353 19,8% 28,2% 22,2% 29,9% 9,2% 45,8% 54,2% 1,0%

http://www.val.se