Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mariehemshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariehemshöjd 2086 33,6% 25,8% 17,4% 23,2% 8,7% 49,0% 51,0%   1,1%
Summa 2086 33,6% 25,8% 17,4% 23,2% 8,7% 49,0% 51,0% 1,1%

http://www.val.se