Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Obbola

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Obbola 2048 15,9% 36,1% 27,3% 20,7% 7,9% 51,0% 49,0%   1,2%
Summa 2048 15,9% 36,1% 27,3% 20,7% 7,9% 51,0% 49,0% 1,2%

http://www.val.se