Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ålidhem Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ålidhem Västra 1376 69,2% 18,4% 8,3% 4,1% 15,8% 53,6% 46,4%   6,3%
Summa 1376 69,2% 18,4% 8,3% 4,1% 15,8% 53,6% 46,4% 6,3%

http://www.val.se