Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Grubbe Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grubbe Norra 1290 21,3% 37,4% 22,0% 19,3% 11,0% 49,8% 50,2%   0,9%
Summa 1290 21,3% 37,4% 22,0% 19,3% 11,0% 49,8% 50,2% 0,9%

http://www.val.se