Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Grubbe Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grubbe Södra 1326 19,8% 36,3% 23,3% 20,7% 9,6% 47,7% 52,3%   1,2%
Summa 1326 19,8% 36,3% 23,3% 20,7% 9,6% 47,7% 52,3% 1,2%

http://www.val.se