Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berghem Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem Sydöstra 948 57,0% 22,6% 9,7% 10,8% 8,2% 48,8% 51,2%   1,7%
Summa 948 57,0% 22,6% 9,7% 10,8% 8,2% 48,8% 51,2% 1,7%

http://www.val.se