Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västra Ersboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Ersboda 1751 20,7% 29,4% 32,9% 17,1% 9,7% 47,6% 52,4%   1,3%
Summa 1751 20,7% 29,4% 32,9% 17,1% 9,7% 47,6% 52,4% 1,3%

http://www.val.se