Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ersmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ersmark 1213 13,9% 46,8% 25,6% 13,6% 7,2% 50,7% 49,3%   0,2%
Summa 1213 13,9% 46,8% 25,6% 13,6% 7,2% 50,7% 49,3% 0,2%

http://www.val.se