Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Västra 1215 26,9% 28,6% 21,1% 23,4% 7,2% 45,8% 54,2%   2,4%
Summa 1215 26,9% 28,6% 21,1% 23,4% 7,2% 45,8% 54,2% 2,4%

http://www.val.se