Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hemavan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemavan 555 13,9% 29,2% 26,5% 30,5% 6,8% 55,5% 44,5%   3,6%
Summa 555 13,9% 29,2% 26,5% 30,5% 6,8% 55,5% 44,5% 3,6%

http://www.val.se