Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarn 526 14,6% 19,4% 29,8% 36,1% 5,3% 52,3% 47,7%   1,1%
Summa 526 14,6% 19,4% 29,8% 36,1% 5,3% 52,3% 47,7% 1,1%

http://www.val.se