Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Slussfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slussfors 464 11,2% 19,6% 29,1% 40,1% 5,0% 57,8% 42,2%   0,9%
Summa 464 11,2% 19,6% 29,1% 40,1% 5,0% 57,8% 42,2% 0,9%

http://www.val.se