Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Överklinten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Överklinten 629 18,0% 24,2% 32,8% 25,1% 7,6% 55,6% 44,4%   0,2%
Summa 629 18,0% 24,2% 32,8% 25,1% 7,6% 55,6% 44,4% 0,2%

http://www.val.se