Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Håknäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håknäs 474 13,5% 31,6% 34,0% 20,9% 6,1% 53,8% 46,2%   0,2%
Summa 474 13,5% 31,6% 34,0% 20,9% 6,1% 53,8% 46,2% 0,2%

http://www.val.se