Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Häggenås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häggenås 871 13,7% 35,9% 27,0% 23,4% 6,0% 56,4% 43,6%   1,3%
Summa 871 13,7% 35,9% 27,0% 23,4% 6,0% 56,4% 43,6% 1,3%

http://www.val.se