Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lit 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lit 1 864 12,3% 29,2% 20,3% 38,3% 6,5% 46,1% 53,9%   1,2%
Summa 864 12,3% 29,2% 20,3% 38,3% 6,5% 46,1% 53,9% 1,2%

http://www.val.se