Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Frösö 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 6 1121 12,2% 39,7% 24,8% 23,3% 7,1% 47,7% 52,3%   1,8%
Summa 1121 12,2% 39,7% 24,8% 23,3% 7,1% 47,7% 52,3% 1,8%

http://www.val.se