Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östersund 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 20 715 20,7% 28,3% 23,9% 27,1% 5,0% 49,4% 50,6%   0,6%
Summa 715 20,7% 28,3% 23,9% 27,1% 5,0% 49,4% 50,6% 0,6%

http://www.val.se