Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östersund 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 14 1157 19,7% 29,6% 25,8% 24,9% 7,0% 48,7% 51,3%   1,4%
Summa 1157 19,7% 29,6% 25,8% 24,9% 7,0% 48,7% 51,3% 1,4%

http://www.val.se