Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östersund 12 och 15

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 12 och 15 1745 21,8% 21,3% 22,3% 34,6% 6,4% 44,1% 55,9%   0,8%
Summa 1745 21,8% 21,3% 22,3% 34,6% 6,4% 44,1% 55,9% 0,8%

http://www.val.se