Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östersund 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 8 1166 18,6% 30,0% 24,5% 26,8% 5,0% 45,1% 54,9%   2,0%
Summa 1166 18,6% 30,0% 24,5% 26,8% 5,0% 45,1% 54,9% 2,0%

http://www.val.se