Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östersund 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 2 1041 34,7% 26,8% 18,5% 20,0% 8,8% 47,6% 52,4%   2,6%
Summa 1041 34,7% 26,8% 18,5% 20,0% 8,8% 47,6% 52,4% 2,6%

http://www.val.se