Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östersund 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 1 1382 24,6% 30,7% 22,6% 22,1% 6,4% 44,7% 55,3%   6,7%
Summa 1382 24,6% 30,7% 22,6% 22,1% 6,4% 44,7% 55,3% 6,7%

http://www.val.se