Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ytterhogdal-Överhogdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterhogdal-Överhogdal 734 8,6% 19,3% 31,6% 40,5% 4,8% 51,9% 48,1%   1,6%
Summa 734 8,6% 19,3% 31,6% 40,5% 4,8% 51,9% 48,1% 1,6%

http://www.val.se