Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvros-Ängersjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvros-Ängersjö 330 9,4% 19,7% 29,1% 41,8% 4,2% 53,3% 46,7%   0,6%
Summa 330 9,4% 19,7% 29,1% 41,8% 4,2% 53,3% 46,7% 0,6%

http://www.val.se