Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hallen-Marby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen-Marby 988 15,7% 27,8% 29,6% 26,9% 7,8% 51,7% 48,3%   1,6%
Summa 988 15,7% 27,8% 29,6% 26,9% 7,8% 51,7% 48,3% 1,6%

http://www.val.se