Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gäddede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gäddede 739 15,8% 22,1% 28,7% 33,4% 6,4% 53,7% 46,3%   3,4%
Summa 739 15,8% 22,1% 28,7% 33,4% 6,4% 53,7% 46,3% 3,4%

http://www.val.se