Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Näsviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näsviken 648 15,0% 28,4% 31,5% 25,2% 7,1% 54,9% 45,1%   0,3%
Summa 648 15,0% 28,4% 31,5% 25,2% 7,1% 54,9% 45,1% 0,3%

http://www.val.se