Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Offerdalsbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Offerdalsbygden 1569 12,5% 28,0% 26,6% 33,0% 5,9% 52,6% 47,4%   1,0%
Summa 1569 12,5% 28,0% 26,6% 33,0% 5,9% 52,6% 47,4% 1,0%

http://www.val.se