Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Föllinge-Laxsjö-Hotagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Föllinge-Laxsjö-Hotagen 1433 12,8% 23,6% 27,9% 35,7% 5,6% 52,4% 47,6%   1,2%
Summa 1433 12,8% 23,6% 27,9% 35,7% 5,6% 52,4% 47,6% 1,2%

http://www.val.se