Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bodsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bodsjö 322 10,6% 22,7% 27,6% 39,1% 6,2% 55,9% 44,1%   0,6%
Summa 322 10,6% 22,7% 27,6% 39,1% 6,2% 55,9% 44,1% 0,6%

http://www.val.se