Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hammaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammaren 1638 15,1% 24,8% 27,0% 33,0% 7,1% 48,8% 51,2%   0,9%
Summa 1638 15,1% 24,8% 27,0% 33,0% 7,1% 48,8% 51,2% 0,9%

http://www.val.se