Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Björna S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björna S 625 16,3% 25,1% 27,4% 31,2% 6,6% 51,0% 49,0%   0,8%
Summa 625 16,3% 25,1% 27,4% 31,2% 6,6% 51,0% 49,0% 0,8%

http://www.val.se