Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Billsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billsta 533 13,7% 33,0% 33,4% 19,9% 5,8% 52,3% 47,7%   0,9%
Summa 533 13,7% 33,0% 33,4% 19,9% 5,8% 52,3% 47,7% 0,9%

http://www.val.se