Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrflärke-Solberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrflärke-Solberg 622 11,7% 22,7% 26,2% 39,4% 5,6% 52,1% 47,9%   0,2%
Summa 622 11,7% 22,7% 26,2% 39,4% 5,6% 52,1% 47,9% 0,2%

http://www.val.se