Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ovansjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ovansjö 829 13,5% 31,2% 32,1% 23,2% 4,7% 52,4% 47,6%   1,1%
Summa 829 13,5% 31,2% 32,1% 23,2% 4,7% 52,4% 47,6% 1,1%

http://www.val.se