Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Övre 1077 29,3% 23,4% 17,5% 29,8% 6,7% 44,7% 55,3%   3,5%
Summa 1077 29,3% 23,4% 17,5% 29,8% 6,7% 44,7% 55,3% 3,5%

http://www.val.se