Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Remsle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Remsle 1425 14,9% 28,6% 32,4% 24,1% 5,9% 49,3% 50,7%   0,7%
Summa 1425 14,9% 28,6% 32,4% 24,1% 5,9% 49,3% 50,7% 0,7%

http://www.val.se